Νέο δυνατό κομμάτι για «άνεργους, ξένους, διαφορετικούς, καταπιεσμένους που δεν έμαθες ν’ ακούς»…