Το άλμπουμ τους Atlas έρχεται το φθινόπωρο κι αυτό αυτό είναι το δεύτερο δείγμα από τα κομμάτια που θα περιέχει.

Facebook Page
Victory Collapse official site