Οι πωλητές της Βαρβακείου αγοράς μέσα από τον φακό του ΓΚΡΕΚΑ.