Οι εναλλακτικοί τρόποι συναλλαγών στην Ελλάδα και τα έργα τέχνης ως μέσο συναλλαγής.