Η μεγάλη βόλτα των Vita, Michal και David στην Ελλάδα.