Ο Δημήτρης ο παντοφλάτορας κατασκευάζει ελληνικές σανίδες.