Τα κυριακάτικα σκίτσα ενός σημαντικού εικονογράφου.