Μια συνομιλία με δυο εξασκούμενους ρήτορες με θέα την Ακρόπολη.