Η Ειρήνη έκανε το χόμπι της επάγγελμα και το χαίρεται παρ’ όλες τις δυσκολίες.