Το φεστιβάλ της Έδεσσας που έβαλε την πόλη στο φεστιβαλικό χάρτη.