Ο Νίκος Aναστασίου αναπαλαιώνει έπιπλα και κατασκευάζει νέα από αντικείμενα που δεν χρειάζεσαι πια.