Τι Φάληρο, τι Καλιφόρνια! Εικόνες από ένα φεστιβάλ δίπλα στη θάλασσα.