Το πανάρχαιο έθιμο των Φαλληφορίων αναβίωσε 2.500 χρόνια μετά στους δρόμους της Αθήνας.