Δέκα φαγώσιμα μέχρι τρία ευρώ που μπορείς να βρεις στο κέντρο.