Ο Στέφανος Ελπιζιώτης (Karma Violens) ανακρίνει τον Prins Obi για τους Black Sabbath.