Το νέο κομμάτι της συνεργασίας τους είναι γεγονός.