Ο κύριος Αντώνης έχει στο μπαλκόνι του σχεδόν 200 καναρίνια που είναι όλη του ζωή.