Και ακούγονται όλο και περισσότερο σαν τους Fleetwood Mac