Ο Δημήτρης Καλαμάρας έχασε τα πάντα σε ένα βράδυ και βρέθηκε κυριολεκτικά στο δρόμο.