Παλιά λέγανε «πάμε στα κλαρίνα». Δεν τους ένοιαζε ποιος τραγουδούσε, αλλά ποιος έπαιζε κλαρίνο.