Άνθρωποι έρχονται και φεύγουν χωρίς να αντιληφθούν τι είναι η ζωή