Η νοοτροπία ενός λαού δεν γνωρίζει τάξεις και χρώμα.