Μια συζήτηση με έναν από τους πιο σημαντικούς Έλληνες.