Ράπερ που έβγαλαν καταπληκτικές δουλειές μέσα από την φυλακή.