Όχι, ακριβώς αλλά κάτι τέτοιο εκφράζουν στον τίτλο του νέου τους κομματιού