Μία συλλογή διηγημάτων με ιστορίες νεκροζώντανων με επίκεντρο την ελληνική πραγματικότητα.