Ένα [ακόμα] έργο τέχνης από την Bjork για το βίντεο του Lionsong. Το σκηνοθέτησαν οι Inez and Vinoodh και δείχνει κυριολεκτικά την καρδιά της.

«Björk’s character for ‘Lionsong’ had to be smooth like a spider waiting in her web and seductive like a Balinese dancer cast in bronze,» λένε οι Inez and Vinoodh. «She is seen as if under a microscope, baring her heart while luring us inside the bloody galaxy of her own wound.»

dd14151b

Maybe he will come out of this
Maybe he won’t
Somehow I’m not too bothered
Either way

Maybe he will come out of this loving me
Maybe he will come out of this
I smell declarations of solitude
Maybe he will come out of this

Vietnam vet comes after the war
Lands in my house
This wild lion doesn’t fit in this chair

Maybe he will come out of this loving me
Maybe he won’t
I’m not taming no animal
Maybe he will come out of this

One it wat simple
One feeling at a time
It reached it’s peal then transformed
These abstract complex feelings
I just don’t know
How to handle them
Should I throw oil
On one of his moods
But which one
Make the joy peak
Humour peak
Frustration peak
Anything peak
For clarity

Maybe he will come out of this loving me
Maybe he won’t
I’m not taming no animal
Maybe he will come out of this

Maybe he will come out of this
Maybe he won’t
Somehow I’m not too bothered
Either way

I refuse it’s sign of maturity
To be stuck in complexity

I demand clarity
Either way

Maybe he will come out of this
Somehow I’m not too bothered
I’d just like to know