Τα τρία βίντεο για την τριλογία του How To Dress Well για τα κομμάτια Repeat Pleasure», «Face Again» και «What Is This Heart?» έγιναν ξανά μοντάζ από τους δημιουργούς τους Johannes Greve Muskat και Luke Gilford και προέκυψε ένα νέο βίντεο με τη μουσική του «See You Fall» που είναι το director’s cut και συνοψίζει ολόκληρη την ιστορία.