Μια σειρά εικόνων από αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ευρέως και μετά καταλήγουν μαζικά σε περιοχές που θυμίζουν νεκροταφεία. Αυτά τα σημεία μαζικής απόσυρσης ο φωτογράφος Chris Jordan τα κάνει τέχνη.

glass 44x56 diodes 44x96 cig butts 44x80 spent shells 44x83 ewaste 44x57 cellphones 44x83 circuit boards 2 44x60 cellphone chargers 44x66.5 circuit boards 44x64 cellphones2 red containers 42x72 contr stack2 44x56 contr stack 44x59 open drums 44x56 gas cylinders 24x70 drums 40x50 spools 30x43 pallets 2 44x60 oil filters 40x54 truck chassis 31x80 steel shred 44x58 mass12 mass11 mass10 mass8 mass7 mass6 mass5 mass4 mass3 mass2 mass1