Τα Μετέωρα, λίμνες από πάγο ή από αλάτι, σπηλιές, βότσαλα που φωσφορίζουν, βουνά, βράχια, όλα στοιχεία της φύσης σε έναν συνδυασμό σχεδίων και χρωμάτων…

alien-places-look-like-other-worlds-5__880 alien-places-look-like-other-worlds-18__880 alien-places-look-like-other-worlds-20__880 alien-places-look-like-other-worlds-27__880 alien-places-look-like-other-worlds-27-1 alien-places-look-like-other-worlds-10__880 alien-places-look-like-other-worlds-38__880 alien-places-look-like-other-worlds-24__880alien-places-look-like-other-worlds-22__880 alien-places-look-like-other-worlds-21__880 alien-places-look-like-other-worlds-21-1 Places-that-look-like-other-worlds__880 alien-places-look-like-other-worlds-7__880 alien-places-look-like-other-worlds-3__880 alien-places-look-like-other-worlds-40__880 alien-places-look-like-other-worlds-1-2alien-places-look-like-other-worlds-1-1__880 alien-places-look-like-other-worlds-28__880 alien-places-look-like-other-worlds-15-1__880 alien-places-look-like-other-worlds-15-2 alien-places-look-like-other-worlds-15-3 alien-places-look-like-other-worlds-33__880 alien-places-look-like-other-worlds-16__880 alien-places-look-like-other-worlds-39__880alien-places-look-like-other-worlds-9__880 alien-places-look-like-other-worlds-12-1__880 alien-places-look-like-other-worlds-31-1__880 alien-places-look-like-other-worlds-31-2 alien-places-look-like-other-worlds-23__880 alien-places-look-like-other-worlds-36__880 alien-places-look-like-other-worlds-8__880 alien-places-look-like-other-worlds-26__880alien-places-look-like-other-worlds-17__880 alien-places-look-like-other-worlds-19__880 wIg1dcz__880 Cristales__880 alien-places-look-like-other-worlds-37__880 4604772141__880 alien-places-look-like-other-worlds-32__880 sky-and-the-rocks-of-meteora1__880

Από εδώ.