Μπορεί να είναι και τρολιά, αλλά αυτό το site δεν βάζει τρολιές, οπότε μάλλον είναι πραγμστικές θήκες για i-phone. Που τις χρησιμοποιούν Ρώσοι, αλλά και να μην το ήξερες εύκολα το καταλαβαίνεις από την μπορς και το χαβιάρι -έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στο φαγητό όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες. Κατά τα άλλα, ορίστε τι προτιμούν.

chehli_russkiy_stil_43 chehli_russkiy_stil_42 chehli_russkiy_stil_41 chehli_russkiy_stil_40 chehli_russkiy_stil_39 chehli_russkiy_stil_38 chehli_russkiy_stil_37 chehli_russkiy_stil_36 chehli_russkiy_stil_35 chehli_russkiy_stil_34 chehli_russkiy_stil_33 chehli_russkiy_stil_32 chehli_russkiy_stil_31 chehli_russkiy_stil_30 chehli_russkiy_stil_29 chehli_russkiy_stil_28 chehli_russkiy_stil_27 chehli_russkiy_stil_26 chehli_russkiy_stil_25 chehli_russkiy_stil_24 chehli_russkiy_stil_23 chehli_russkiy_stil_22 chehli_russkiy_stil_21 chehli_russkiy_stil_20 chehli_russkiy_stil_19 chehli_russkiy_stil_18 chehli_russkiy_stil_17 chehli_russkiy_stil_16 chehli_russkiy_stil_15 chehli_russkiy_stil_14 chehli_russkiy_stil_13 chehli_russkiy_stil_12 chehli_russkiy_stil_11 chehli_russkiy_stil_10 chehli_russkiy_stil_09 chehli_russkiy_stil_08 chehli_russkiy_stil_07 chehli_russkiy_stil_06 chehli_russkiy_stil_05 chehli_russkiy_stil_04 chehli_russkiy_stil_02 chehli_russkiy_stil_01