Αυτές οι φωτογραφίες θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο έβλεπες το παρελθόν. Ενώ πιο παλιά ο χρωματισμός γινόταν στο χέρι τώρα με την χρήση υπολογιστή και ειδικών προγραμμάτων  η διαδιακασία είναι πολύ πιο γρήγορη και το αποτέλεσμα εντυπωσιακό.

historic 1 historic 2historic 3 historic 4historic 5 historic 6 historic 7 historic 8 historic 9 historic 10historic 11 historic 12 historic 13 historic 14 historic 15 historic 16 historic 17 historic 18 historic 19 historic 20historic 21 historic 22 historic 23 historic 24 historic 25 historic 26 historic 27 historic 28 historic 29 historic 30 historic 31 historic 32 historic 33 historic 34 historic 35 historic 36 historic 37 historic 38 historic 39 historic 40