Φωτογραφίες: Θοδωρής Μανωλόπουλος
1969TM.blogspot.com
instagram.com/1969TM

blogger-image--782061659 blogger-image-445552368 blogger-image-1485251009 sun5 sun12 sun9 SUN1 sun8 sun11 sun4 sun3 SUN2 sun6 sun10 sun7 sun13

1969TM.blogspot.com
instagram.com/1969TM