Μόλις το 1-2% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κόκκινα μαλλιά.

ginger ginger 63 ginger 62 ginger 61 ginger 60 ginger 59 ginger 58 ginger 57 ginger 56 ginger 55 ginger 54 ginger 53 ginger 52 ginger 51 ginger 50 ginger 49 ginger 48 ginger 47 ginger 45 ginger 44 ginger 43 ginger 42 ginger 41 ginger 40 ginger 39 ginger 38 ginger 37 ginger 36 ginger 35 ginger 34 ginger 33 ginger 32 ginger 31 ginger 30 ginger 29 ginger 28 Drew ginger 26 ginger 24 ginger 21 ginger 20 ginger 19 ginger 18 ginger 17 ginger 16 ginger 15 ginger 14 ginger 13 ginger 12 ginger 11 ginger 10 ginger 9 ginger 8 ginger 7 ginger 6 ginger 5 ginger 4 ginger 3 ginger 2

πηγή