Στο φωτογραφικό της λεύκωμα «Natura», η Liailia Gimadeeva αποτυπώνει συγκλονιστικά την καθημερινότητα των Ρομά της Ρωσίας.

f45d25_51378960713c42a9b0e4088c940bc3df.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_6b815ff00d1a42c1a2ee406d360e8e8d.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_31641e71eaa647a69f4d461a50f91101.jpg_srb_p_600_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_394468af737e4344b16a617edca87a42.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_0bef0d5d4740433ba14e918dd1ac15f4.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_c0f0ebf8964b4d38afe513aeafb3f3bf.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_00f3ba35839345cb935596badd6790e5.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_4b8794858ff24bbdb380c76c338a8a9e.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_83bccfd0aca14400b8897fa3650b2611.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_f7a11a114b354efe8bd25e1dd1f3aca2.jpg_srb_p_600_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_72dbabfc71144becb6ca4d453b000d70.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_4047120b153745dd8909b8615b712fe9.jpg_srb_p_600_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_37b7c31bc13345bbac045b1282960306.jpg_srb_p_600_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_9aa0f00dedcd431caa1a17a865d4a45a.jpg_srb_p_600_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_dd3e5e99d17f476193bd933799fa671c.jpg_srb_p_600_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_ddede1fdee6644dbba767708a1601cee.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_521ae5fd3c16427ebc6c63e5b6591c4b.jpg_srb_p_600_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_fb6e83d023b14380bf9f73bd4bf124d9.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_95580e846b754da8817d6ca8f87f4d0e.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_6b9ef25fda5048199e8dec81ae076120.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_eed79e30599b463fbf93d9bfc7d08602.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_42461f54e5f94426af96d740f8c2fb11.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_39c06c1d7d3f45138c1e55a8f0228f01.jpg_srb_p_1098_735_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_1375df598d5f46bf87961dc7f6e5a259.jpg_srb_p_600_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_acc7e45d0ff54079965e427433f24eb2.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_8c66027e682d4c52ad5c8f8ac2a7c32e.jpg_srb_p_1098_735_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_05a0b03de6834e129faa9bb9e99b9313.jpg_srb_p_600_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_058a4889cb834b47bff54727c37e1d6b.jpg_srb_p_1101_735_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_7c2634b54b214520999186a18bfcab66.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_fdd78cbd55264d1aac8fe262d53bd3be.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_bf184ee26c2445f591646bc0bb2e3b48.jpg_srb_p_600_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_926a9258023b4f19af9559081565f0fc.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_ce2d5729028e493589c32a77a417e323.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_e79e0fc9c68342b78c7e0608af9a30d5.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_ddea7ccc27de436caf573bce71af84a1.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_8b08a561c9b14a3f91d0eea07c6fc35a.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_3bc2d004b312451497bfa07a0f4f1daf.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_83e5377e8d314243838a6c2b60cad1b7.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_818a35178ae44e11837f7ad83be65828.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_14d14915ea534dd38f71e6167439fe96.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_dff8406787704ee6950eb38815a39444.jpg_srb_p_600_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_825f76aaeae440cbabd4496afcc93ed5.jpg_srb_p_1098_735_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_f0f57382544f4e218e352fc21a9f8fad.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_480c8b7e10e24423911f07dbf0376efa.jpg_srb_p_600_735_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_76c3ce831a92478e98c07c46952f864b.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_daf5f3f3cac5420bb83e81237609f9fa.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_d45099f05af3437791b1b4c28aee307f.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_142b19cd885c433cb8a794a9c3ecb66a.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_4616e60e898c4aad9426787c25b3223a.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_a925a203c4bb4c9d9ccf3b787412500c.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_654814564dd44184a3288fc53b14c8aa.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_afd0d2262fef47cfabc7636e9042e4af.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_3a111fee72dc4ed691ca6cdf494f20e6.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_787e792b85de4f6499318edfa4f31ce2.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_bf9d0396781f42059b3bf1a6884d4333.jpg_srb_p_600_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_61dcacb1ccd44f57b02e134a01ee37aa.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_d9603f695a294788bfb93de6573dd815.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_f965ff68774a43a7bd84106ce1e9b0d5.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_f912397385f343ab81fbb2c61cee93aa.jpg_srb_p_1125_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb f45d25_f7ebed2a105e45bf81bf1228e9019f9e.jpg_srb_p_1122_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb

 

Από εδώ