Διάφοροι καλλιτέχνες του body painting μετέτρεψαν τους ανθρώπους, σε ζώα. Αφιέρωσαν αρκετές ώρες και φυσικά πολλά λίτρα από πολύχρωμες μπογιές, για να βάψουν γυμνά κορμιά με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτυπώσουν όλο το ζωικό βασίλειο. Για να βγει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές χρειάζονται πάνω από δύο άνθρωποι, για να πάρουν την κατάλληλη στάση, έτσι ώστε να βγει σωστός ο σχηματισμός.

bodyart1 - Αντίγραφο - Αντίγραφο bodyart2 - Αντίγραφο - Αντίγραφο bodyart3 - Αντίγραφο - Αντίγραφο bodyart4 - Αντίγραφο - Αντίγραφο bodyart5 - Αντίγραφο - Αντίγραφο bodyart6 - Αντίγραφο (2) bodyart7 - Αντίγραφο - Αντίγραφο bodyart8 - Αντίγραφο bodyart9 - Αντίγραφο bodyart10 - Αντίγραφο bodyart11 - Αντίγραφο - Αντίγραφο bodyart12 - Αντίγραφο bodyart13 - Αντίγραφο bodyart14 - Αντίγραφο bodyart16 - Αντίγραφο bodyart17 - Αντίγραφο bodyart18 - Αντίγραφο bodyart19 bodyart20 bodyart21 bodyart22

 

http://www.boredpanda.com/

Follow us on facebook: https://www.facebook.com/grekamag

Follow us on instagram: http://instagram.com/grekamag