Το σκηνοθέτησε η Μαρίκα Κωνσταντινίδου και πρωταγωνιστεί ο Wolf.

Deep in the desert I had no restrain /
cause I remembered your name /
Everyone’s broken and I am the saint /
cause I remembered your name

I remembered your name o lord! /
I remembered your name

All the animals ugly and tamed /
cause I remembered your name /
except the snake that’s been hone again /
I remembered his name /

I remembered his name o lord! /
I remembered his name