Ο φωτογράφος Jimmy Nelson πέρασε τρία χρόνια ταξιδεύοντας σε περισσότερες από 35 χώρες φωτογραφίζοντας φυλές και ανθρώπους από διάφορες κουλτούρες που είναι σε κίνδυνο να εξαφανιστούν και δημιούργησε τη σειρά Before They Pass Away. Μέσα από τον φακό του προσπαθεί να σώσει εικόνες ανθρώπων που σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν και να καταγράψει τις συνήθειές τους, την κουλτούρα τους και τις τελετές τους. Το αποτέλεσμα είναι αυτό:

Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_31 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_30 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_29 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_28 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_27 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_26 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_25 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_24 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_23 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_22 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_21 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_20 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_19 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_18 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_17 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_16 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_15 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_13 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_12 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_11 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_10 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_09 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_08 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_07 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_06 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_05 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_04 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_03 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_02 Jimmy_Nelson_Before_They_Pass_01

Ο ίδιος λέει ότι δεν είναι κοινωνιολογία, ούτε στατιστική. Είναι ο τρόπος που βλέπω εγώ τον κόσμο».

Από εδώ.