Παλιό αλλά καλό. Ένα ποστ που συγκεντρώνει χαρακτήρες από καρτούν με [πραγματικούς] ανθρώπους ή ζώα που τους θυμίζουν. Από εδώ.

zachos1XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life2__700cartoon-characters-real-life-similar-thinkgs-lookalikes-41__700XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life23__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life28__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life37__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life8__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life18__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life9__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life4__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life29__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life35__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life21__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life31__700XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life3__700XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life30__700 cartoon-characters-real-life-similar-thinkgs-lookalikes-50__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life40__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life10__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life39__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life22__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life38__700 cartoon-characters-real-life-similar-thinkgs-lookalikes-46__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life27__700 XX-Cartoon-Characters-Found-In-Real-Life13__700